Aristoteles a štěstí klíčová slova

... eudaimonia a naším slovem štěstí? Vysvětlete význam tohoto rozlišení pro pochopení Aristotelova pojetí etiky. Je podle vás eudaimonia dobrem, o které všichni usilují? Odůvodněte vlastními slovy.

otázky PRO kolokvium Z politické filosofie

Dobro jako idea: Platónův a Aristotelův postoj. Aristotelovo pojetí dobra jako cíle a hierarchie dober. Aristotelova kritéria nejvyššího lidského dobra.

nabídka témat

Dokument Bible a morálka. Kritická reflexe dokumentu Papežské biblické komise V čem dochází ke změně pojetí biblické morálky.

Platnost těchto instrukcí je od školního roku 2010/2011

... zřízení obce; Aristotelovo pojetí nejlepší uspořádání obce (politeia). Polybios a myšlenka koloběhu zřízení (anakyklósis) a smíšeného zřízení; Cicero: jeho pojetí nejlepšího uspořádání; struktura a ...

Okruhy ke kolokviu z Dějin právní filozofie

Prostřednictvím kterého právního odvětví vytváří H. Grotius své pojetí přirozeného práva?

Vyhledávání referátů

... Katedra politologie Vacková Barbora (UČO 239297) Politologie bakalářské (kombinované) studium imatrikulační ročník 2007 Aristotelovo a Platónovo pojetí státu Dějiny politických idej... Celý referát

Psychologie.indb

... snů. V Aristotelově pojetí je duše nepopsanou deskou, na kterou se během života zapisují zkuše- nosti. Zároveň vyhlašuje dualismus duše a těla v nejužším spojení a závislosti. Tělo působí na duši a ...

converter-abiword-18457.html

... občanů; užší pojetí Aristotelovo - jeden ze tří druhů dobrých ústav/, degenerované - vládne se zde pouze pro vlastní užitek vládnoucích - tyranie, oligarchie, demokracie; v druhém kritériu doplňuje ...

Education, english and etc.: 04/20/08

2. Shody- morálka a právo jsou dva vzájemně koexistující rozdílné způsoby přirozené organizace a regulace společenských vztahů

Shrnutí přednášek z filosofické antropologie

Na Aristotelovo pojetí duše jako substance těla navazuje s různými variacemi velká část filosofické tradice, včetně křesťanského středověku. Jan Duns Scotus např. přebírá Aristotelovo učení i s ...

Následující text si klade za cíl představit a zhodno-tit ...

... oruhodnější Aristotelovo pojetí. Dějinně podmíněná akcentace platónských a aristotelských ctností (viz středověk - sv. Augustin, sv. Tomáš Akvinský) a jejich doplnění ctnostmi teologickými, daly ...

filosofie v postmoderní situaci

... Pascal Aristotelovo učení ... Toto pojetí podle něj ... nezcizitelná lidská práva a ahistorické rozlišení mezi požadavky morálky a ...

Seminární práce filozofie - referáty filozofie ...

Práce se věnuje vnímání času a pojmům s ním svázaných, jako je teď, minulost, přítomnost, a budoucnost. Popisuje Aristotelovo pojetí času, jako východ... (detail)

converter-abiword-10391.html

... ve výsledku koná o své vůli a za co, by měl do podstaty, nést také odpovědnost. Proto, mezi filosofií morálky (etikou) a psychologií stavů vědomí (subjektivních pohnutek), či jinak i teorií lidské

Okruhy ke kolokviu z Dějin právní filozofie

20. Prostřednictvím kterého právního odvětví vytváří H. Grotius své pojetí přirozeného práva? 24. Vysvětlete rozdíl mezi pojetím společenské smlouvy u Hobbese, Locka, Rousseaua.
teens photo leads to unlikely success princess hair shop